fbpx
Rekisteriseloste 15.5.2018
 
1. Rekisterinpitäjä

J-Foto, Karnaistenkatu 45 C 45, 08100 LOHJA, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Yhteyshenkilö

Jari Lust
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään J-Foton asiakassuhteiden ylläpitoon ja asiakastiedotteiden postitukseen sekä J-Foton palveluiden markkinoimiseen henkilötietolain 19 § mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin sisältö

Asiakkaan tiedot: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Rekisteriin saadaan tietoja myös samalla kun asiakas ottaa yhteyttä J-Foton verkkosivujen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille henkilöille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterisuojauksen ylläpitojärjestelmät ja perusteet

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä, esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen (henkilötietolaki 32 §).

Asiakkaan satunnaisesti täyttämät paperiset lomakkeet säilytetään lukituissa tiloissa siihen saakka, että ne kirjataan sähköiseen asiakasrekisteriin. Kirjauksen jälkeen paperiset lomakkeet tuhotaan tietosuojaroskien mukana.

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan yllä nimetyllä henkilöllä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §).

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä häntä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot.

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista.

12. Rekisteritiedon korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Oikaisu- tai kieltopyyntö tehdään kirjallisesti ja toimitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.